USŁUGI

Świadczymy usługi takie jak:

 • Powierzchniowe utrwalanie dróg emulsją i grysami
 • Kompleksowa budowa dróg asfaltowych na podbudowie kruszywa naturalnego
 • Budowa dróg tłuczniowych z wykorzystaniem tłucznia kamiennego lub betonowego
 • Wykopy: szerokoprzestrzenne do głębokości 8 metrów, fundamenty, przyłącza (wymienne łyżki o szerokości: 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm, 110 cm, 140 cm, łyżka profilowa do  kopania  rowów, łyżka do odmulania, rowów, stawów, rzek, młot hydrauliczny, chwytak to kopania studni,szczęka do kruszenia, widły do transportu palet)
 • Rozbiórki budynków, rozbijanie betonów – młot hydrauliczny, pneumatyczny oraz szczęki
 • Usługi kruszarką mobilną: kruszenie kamieni, gruzu betonowego, ceglanego  wraz z separacją metali
 • Kompleksowe zrywanie placów betonowych (płytowych, brukowych) wraz z skruszeniem na placu budowy
 • Niwelacja i zagęszczanie terenu, kształtowanie terenu
 • Załadunek materiałów sypkich
 • Letnie utrzymanie dróg, tzn. równanie, uzupełnianie poboczy jak i ścinanie poboczy
 • Zimowe utrzymanie dróg i obiektów, tzn. odśnieżanie, sypanie solą i mieszanką (żwirowo – solną)
 • Sprzątanie zamiatarką placów utwardzonych, np. parkingi, ulice, hale, magazyny
 • Transport: żwir, piasek, pospółka, czarnoziem (wywrot) – jednorazowo do 20 ton
 • Rekultywacja terenu
 • Układanie poboczy
 • Usługi mini koparką
 • Usługi spycharką